Ilmastointilaitteiden huollot ja korjaukset

Auton tai työkoneen ilmastointilaite on huollatettava kaasun vuototaipumuksen vuoksi joka toinen vuosi. Tutkimukset ovat osoittaneet että jo uuden ilmastointilaitteen kylmäaineesta häviää 10-15% vuodessa autoissa. Työkoneissa vastaava prosentti on huomattavasti suurempi, sillä olosuhteet ovat huomattavasti kovemmat; ajoviiman jäähdyttävä vaikutus olematon, työskentelyolosuhteet alttiimpia pölylle, tärinälle ym. Jo kahdessa-kolmessa vuodessa katoaa siis lähes puolet kylmäaineesta. Omistaja ei välttämättä huomaa hävikkiä, koska laitteesta tulee vielä kylmää ilmaa, mutta laitteen kompressori joutuu koville ja myös polttoaineen kulutus kasvaa. Huoltamattomuus saattaakin käydä kalliiksi; Vuodon pahetessa järjestelmä tyhjenee ja ruostuu jopa kolmessa kuukaudessa toimimattomaksi ja muodostaa kiertoa ahdistavia lima- ja ruostekerroksia (TM 9/2005). Ilmastointia tulisi käyttää myös syys- ja talviaikaan kuukausittain, koska se ehkäisee kompressorin tiivisteiden kuivumisen ja kovettumisen ja pienentää koko järjestelmän vuotoherkkyyttä.

Ilmastoinnin korjaaminen on huomattavasti kalliimpaa kuin huoltaminen. Ilmastoinnin huollon keskeinen tarkoitus on järjestelmän tiiviyden tarkastimen  ja vuotojen korjaus. Perushuollossa imetään vanha kylmäaine pois (huoltolaite mittaa järjestelmässä jäljellä olleen ainemäärän ja erottelee öljyn), tyhjiöidään järjestelmää 20-40 minuuttia (kuivatetaan alipaineella kosteus pois), tehdään vuototesti, jos vuotoa ei ole niin täytetään normaaleilla ainemäärillä ja lopuksi tulostetaan asiakkaalle raportti tehdyistä toimenpiteistä.